تمام ارسالها: آموزش ورد

در این بخش از سایت روزنامه جدید، مطالبی را در راستای آموزش ورد منتشر خواهیم کرد.

،در حال حاضر ساخت فهرست مطالب در ورد یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران می‌باشد. در این آموزش از سایت روزنامه جدید، قصد داریم چگونگی ساخت فهرست مطالب در ورد را به صورت مرحله به مرحله … ادامه متن

تبلیغات