تمام ارسالها: دانشجو

در این بخش از سایت روزنامه جدید، آموزش‌هایی را در راستای کمک به پیشرفت علمی دانشجو انجام خواهیم داد.

اگر به دنبال انجام تحقیق پیرامون موضوع خاصی هستید، بی‌تردید نیازمند منابع معتبری برای این کار خواهید بود. منابع علمی معتبر در قالب مقالات در ژورنال‌های مختلف چاپ می‌گردند. یکی از این ژورنال‌های معتبر، ieee … ادامه متن